Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán Á Châu

Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…

Có thể nhận thấy kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Các tài liệu mà kế toán cung cấp sẽ giúp nhà quản trị nắm bắt được tình hình tài chính hiện tại của công ty để làm cơ sở cho các hoạch định chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Các công việc của kế toán

Báo cáo thuế và sổ sách kế toán

 • Hướng dẫn chung về chế độ kế toán – thuế.
 • Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Ghi nhận doanh thu và chi phí và các chứng từ hóa đơn liên quan.
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân.
 • Thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác tuân thủ theo luật định.
 • Báo cáo lãi lỗ, hàng tồn kho.
 • Làm việc với cơ quan thuế liên quan đến công việc của thuế và kế toán.
 • Tư vấn tuân thủ luật định, am hiểu quy định để có mang lại lợi ích lớn nhất về thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế

 • Tư vấn thủ tục và các hồ sơ cần thiết cho việc quyết toán thuế.
 • Kiểm tra, đối chiếu chứng từ phát sinh và các báo cáo đã kê khai nộp cơ quan thuế.
 • Đưa ra các tư vấn quan trọng ảnh hưởng đến: các rủi ro thuế do sai sót, số thuế phải nộp thực tế có thể phải nộp, các biện pháp cần thực hiện để mang lại lợi ích cao nhất về thuế theo luật định.
 • Làm việc và giải trình số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Dịch vụ hoàn thuế GTGT

 • Tư vấn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
 • Kiểm tra chứng từ và lập hồ sơ hoàn thuế theo luật định.
 • Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên đảm bảo việc hoàn thuế diễn ra đúng thời gian và số thuế giá trị gia tăng cần hoàn.

Dịch vụ khác

 • Dịch vụ thiết lập bộ máy kế toán, hạch toán ban đầu và phần mềm kế toán sử dụng.
 • Soát xét hồ sơ kế toán, kiểm tra xác định rủi ro về thuế – kế toán.
 • Đáp ứng các yêu cầu, tư vấn về thuế – kế toán trong các trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, Quý khách hàng có tham khảo thêm 2 gói dịch vụ kế toán của Á Châu:

TẢI BROCHURES

Tải file.pdf

Chúng tôi luôn cam kết mang lại cho khách hàng dịch vụ và giải pháp tốt nhất Liên hệ

Gọi ngay!