Chuyên mục: Tin thuế phí

Tổng cục thuế: Hỗ trợ người nộp thuế khắc phục hậu quả của dịch Covid-19 và ổn định sản xuất kinh doanh

Tin thuế phí

Ngày 10/6/2020, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 cục thuế tỉnh, thành phố để triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Ông...

Xem thêm

Gọi ngay!